ANIVERSARIO

PREDICACIÓN INAUGURACIÓN ANIVERSARIO
PREDICACIÓN VIERNES ANIVERSARIO
PREDICACIÓN SABADO ANIVERSARIO
JOVENES 5PM
PREDICACIÓN SABADO ANIVERSARIO
7PM
PREDICACIÓN DOMINGO PRIMER CULTO ANIVERSARIO
PREDICACIÓN 
ESTUDIOS BIBLICOS
JUEVES
PREDICACIÓN 
ESTUDIOS BIBLICOS
VIERNES
PREDICACIÓN 
ESTUDIOS BIBLICOS
SABADO 5AM